Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø inviterte til studenttoppmøte

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø ønsker at 50 prosent av norske studenter skal dra på utveksling. Tirsdag inviterte hun til et studenttoppmøte for å få innspill til hvordan det kan skje.

Oppdatert:
Cathrine J. Sønvisen var i Oslo tirsdag for å gi innspill til statsråd Iselin Nybø om utenlandsstudier og tettere samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner.

– Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Tirsdag inviterte Iselin Nybø til et studenttoppmøte. Der møtte landets studentledere for å diskutere to stortingsmeldinger - en om å få norske studenter til å dra utenlands, og en om å få et tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Leder for Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr), Cathrine J. Sønvisen, er glad for å bli invitert.

– Det er veldig hyggelig. Det er veldig viktig at vi blir invitert og inkludert, sier hun, og sikter til studentdemokratiene.

Har gledet seg

Nybø forteller til Byas at hun har gledet seg til dagens møte.

– Jeg er veldig optimistisk og jeg har stor tro på at jeg vil få mange gode innspill under studenttoppmøtet. Jeg håper dette blir en årlig tradisjon.

StOr-lederen forteller at hun føler seg hørt, og hun håper også at arrangementet gjentas ved flere anledninger.

– Det er veldig inspirerende og givende. Så får vi se om våre innspill har hatt påvirkning.

Vil at flere studenter skal dra til utlandet

Mobilitetsmeldingen går ut på å få flere norske studenter til å dra til utlandet - både å ta hele graden i et annet land, eller å reise ut på utveksling. Det handler også om å få flere internasjonale studenter til Norge.

– Det er flere grunner til at studenter burde reise utenlands. Man får en unik opplevelse og faglig kompetanse som man ikke får i Norge. Den kompetansen trenger vi.

Nybø forteller at målet er at folk som velger å dra på utveksling, skal opp fra 16 til 50 prosent. For å få til det, tror hun at det er en del praktiske ting som må bli bedre tilrettelagt.

– Har du selv studert i utlandet?

– Jeg var i Paris i seks måneder. Nå var ikke det faglige utbyttet så stort fordi at det ble streik på skolen jeg gikk på, så jeg måtte ta eksamen når jeg kom hjem, men det var en fantastisk opplevelse som jeg anbefaler til alle.

Iselin Nybø håper at møtet kan bli en årlig tradisjon.

Vil gjøre det praktiske enklere

I dag er mye av arbeidet opp til studenten, som selv må finne ut om fag blir godkjent. Nybø tror at et utenlandsopphold blir mer attraktivt dersom universitetet eller professoren kan forklare hvordan et det kan spille positivt inn på graden.

Hun ønsker også oppholdet går inn i graden - altså at man slipper å ta et semester ekstra når man kommer hjem.

Sønvisen er enig i at flere studenter burde dra på utveksling. Internasjonalisering er også en del av UiS sin strategi, forteller hun.

– Vi må også jobbe med å integrere internasjonale studenter, for vi ser ofte at de er mer adskilt.

Ønsker tettere samarbeid

Praksismeldingen er ikke lansert ennå, men går ut på å få mer praksis inn i studiehverdagen.

Regjeringen varsler at de skal legge frem en stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet, med vekt på praksis.

Flere studium har mye praksis allerede - blant annet grunnskolelæreutdanninger og sykepleierutdanningen. Nybø forteller at de ønsker å se nærmere på kvaliteten i disse praksisene, og tilby praksis til andre studentgrupper - IKT-studenter, for eksempel.

LES OGSÅ:

LES MER:

Håper dette hjelpemiddelet fører til at færre studenter stryker

LES MER:

SHoT-undersøkelsen: Flere studenter sliter psykisk

Vil at nye fag skal tilbys raskere

Hun ønsker å tydeliggjøre for studentene hvorfor de lærer det de gjør på skolen, og koble det sammen med det praktiske i arbeidslivet.

– Utdanningsinstitusjoner må også være raskere i å tilby nye fag som blir relevante for arbeidslivet. Det skjer mye, og universiteter og høyskoler må være oppdatert, sier hun.

Sønvisen er enig i at et tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner må på plass.

Tror praksis kan hjelpe til at flere fullfører graden

I statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, var det foreslått en endring i dagens stipendordning for å oppfordre til å fullføre hele grader.

Forslaget er at 25 prosent av basisstøtten skal omgjøres til stipend på grunnlag av oppnådde studiepoeng, og 15 prosent på grunnlag av oppnådd grad. Det er forskjellig fra dagens ordning, der inntil 40 prosent omgjøres til stipend på grunnlag av oppnådde studiepoeng.

– Er det derfor dere vil tydeliggjøre det studentene lærer, slik at de fullfører utdanningen?

– Formålet med omleggingen av studiefinansieringen for høyere utdanning er å stimulere til at flere avlegger graden de har begynt på. Både den enkelte og samfunnet for øvrig er tjent med at studentene fullfører utdanningen sin.

– Praksis kan spille en rolle, og det kan spille en rolle at utdanningen blir mer arbeidsrelevant, tror Nybø.

Publisert:
Oppdatert:

Nye regler for studielån innføres i høst

Regjeringens nye regler for studielån innføres fra høsten. Nå må studentene fullføre graden for å få deler av studielånet omgjort til stipend.

Oppdatert:
  • NTB