Frister studenttilværelsen? Det er fortsatt ikke for sent

Du kan fortsatt sikre deg en studieplass, men valgmulighetene er begrenset.

Publisert:
Du kan fortsatt bli student til høsten.

Det er blitt skrevet og snakket mye om studentene den siste tiden.

Gjerne ikke så rart, siden høstsemesteret 2020 startet opp mandag, vel å merke under spesielle omstendigheter.

Studentlivet er noe for seg selv. Du får deg nye venner, du får latterlig mange rabatter, du kan engasjere deg i linjeforeninger og oppmøteplikten kan som regel ikke sammenlignes med arbeidslivet.

Du har det egentlig ganske bra, og i det store bildet veier disse punktene opp for at du noen ganger i løpet av året må ta opp bøkene og lese til eksamen.

Frister det med litt faglig påfyll? Selv om fristen for å søke høyere utdanning egentlig gikk ut 15. april, er det fortsatt noen utdanninger som har ledige studieplasser.

Her er oversikten per 13. august:

UiS har flere ledige studieplasser, både gjennom Samordna opptak og det lokale opptaket.

Universitetet i Stavanger

Disse utdanningene har ledige studieplasser, viser oversikten fra Samordna opptak:

 • Drama (Årsstudium, heltid, høst)
 • Ingeniør, geo- og energiressurser (Bachelor, heltid, høst)
 • Ingeniør, kjemi og miljø (Bachelor, heltid, høst)
 • Ingeniør, maskin (Bachelor, heltid, høst)
 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag (Master, heltid, høst)
 • Marin- og offshoreteknologi (Master, heltid, høst)
 • Matematikk og fysikk (Master, heltid, høst)

UiS har også ledige studieplasser på programmer gjennom det lokale opptaket. Disse kan du søke deg til gjennom Søkandsweb:

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag:

 • Bygg- og anleggsteknikk heltid og samlingsbasert
 • Elektrofag heltid og samlingsbasert
 • Teknikk og industriell produksjon heltid og samlingsbasert
 • Medier og kommunikasjon deltid
 • Formgivningsfag/design- og håndverksfag heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag:

 • Norsk heltid og deltid
 • Engelsk heltid og deltid
 • Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) heltid og deltid
 • Medier og kommunikasjon deltid
 • Forming, kunst og håndverk heltid
 • Religion heltid og deltid
 • Matematikk heltid, deltid og samlingsbasert
 • Historie og samfunnsfag heltid, deltid og samlingsbasert
 • Kroppsøving heltid og deltid

VID vitenskapelige høgskole

VID har to utdanninger med ledige studieplasser. Disse kan du søke på via Samordna opptak.

 • Teologi (Bachelor, heltid, høst)
 • Teologi (Profesjonsstudium, heltid, høst)
BI flyttet inn i nye lokaler på Kalhammeren høsten 2019.

Noroff og BI

Noroff har løpende opptak. Dette betyr at søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn, og følger "førstemann til mølla"-prinsippet.

Campusstudier og bachelorstudier på nett har løpende opptak frem til studiestart i august, så her bør du være kjapp dersom du ønsker å møte opp fysisk.

Nettstudiene til Noroff har oppstart fire ganger i året og disse kan du søke på når som helst.

BI benytter seg ikke av Samordna opptak, derfor kan du også her søke om studieplass etter 15. april. Ved BI går fristen ut 1. september.

Publisert:

Fortsatt noen ledige studieplasser i Stavanger

Dersom du ikke kom inn på studier, eller glemte å søke før fristen gikk ut, er det fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Stavanger.

Oppdatert: