Aktuelt

Helsedepartementet vurderer overtredelsesgebyr mot ulovlig Botox-reklame

– Vi ser at Legemiddelverket bør ha flere muligheter for å sikre at lovverket blir fulgt, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, etter at KRSby har satt søkelyset på klinikkers brudd på loven med reklamering for Botox.

Oppdatert:

 • Lena Rustan Fidjestad

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med statssekretær Anne Grethe Erlandsen ved siden av ham. Foto: NTB scanpix

LES MER:

Tidligere denne uka skrev KRSby om hvordan flere klinikker i Kristiansand reklamerer ulovlig for legemiddelet Botox.

Ifølge Legemiddelverket er nemlig ikke reklame for reseptbelagte legemidler tillatt når den er rettet mot allmennheten.

Legemiddelverket, ved medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen, fortalte til KRSby at dette er en nasjonal gjenganger, og at det har blitt sendt ut haugevis med brev til klinikker som bryter regelverket. Per dags dato er sanksjonsordningene i praksis slik at klinikkene Legemiddelverket mottar en klage på, får advarselsbrev.

- _**LES MER:

LES MER:

Flere klinikker i Kristiansand reklamerer ulovlig for Botox

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer andre sanksjonsmuligheter for å forsøke å få slutt på ulovlig botox-reklamering. Illustrasjonsfoto: Julie Sørensen Molvik

– Når vi mottar en konkret klage på et firma, så følger vi det opp. Hvilket utfall slike saker får, er avhengig av alvorlighetsgraden. I de fleste slike saker påpeker legemiddelverket at det ikke er lov, og sender en advarsel. I mer omfattende saker kan man risikere sanksjoner i form av anmeldelser. Da er det opp til politiet om de velger å etterforske saken, og hvilket utfall den eventuelt vil få, forklarte Madsen.

Madsen uttrykte også bekymring for hvilke signaler Botox-reklamen sender til unge jenter. Både SiA helse og ABUP opplever at utseendefokusert reklame

LES MER:

bidrar til at flere unge kvinner sliter med selvbildet.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer lovendring

Etter at KRSby har tatt opp problematikken vurderer Helse- og omsorgsdepartementet lovendringer for å utvide sanksjonsmulighetene.

– Legemiddelverket, som passer på at regelverket blir overholdt, er klar over at det er mange som ikke følger reglene for legemiddelreklame. Vi ser derfor at Legemiddelverket bør ha flere muligheter for å sikre at lovverket blir fulgt. Vi vurderer derfor nå lovendringer for å kunne innføre overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på regelverket, skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H), til KRSby.

Hun kommenterer saken, ettersom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er på reise.

Et overtredelsesgebyr betyr at den som har brutt loven må betale penger til staten. Det er forvaltningen selv som gjennom enkeltvedtak ilegger overtredelsesgebyret, uten at politi eller domstoler blir involvert i saken.

– Det er slett ikke bra at klinikker reklamerer for reseptbelagte legemidler. Vi har et strengt regelverk på dette området, fordi mangelfull overholdelse kan føre til feil bruk av legemidler. Det kan igjen føre til store helsemessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser, begrunner Erlandsen.

- _**LES MER:

LES MER:

Klinikker som reklamerer for Botox ser jeg ikke på som seriøse

Trine Skei Grande kommer til å be Helse- og omsorgsminister Bent Høie om svar i Stortinget. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Venstre-leder vil følge saken videre

Da Venstre-leder Trine Skei Grande gjestet Kristiansand torsdag, fortalte hun at hun kommer til å følge saken videre med spørsmål i Stortinget om hvilke tiltak som bør fremmes.

– Jeg vil stille spørsmål til Bent Høie om hvilke virkemidler vi kan benytte for å sikre at regelverket håndheves. Vi må se om vi på nåværende tidspunkt har de rette sanksjonene, og om brev med advarsler er den rette måten å håndtere dette på. Det finnes mange muligheter for tiltak, blant annet bøter.

Hun påpeker at dette handler om folk sin helsesikkerhet, noe som ikke skal tas lett på. Som feminist som er opptatt av likestilling, bekymrer Grande seg over utviklingen.

- _**LES OGSÅ:

LES MER:

Kristiansandsklinikker opplever en økning blant unge jenter som ønsker å fikse på utseendet. Noen av dem er under 18 år

– Unge jenter trenger ikke den type markedsføring

– Jeg synes det er ille når jeg ser skjønnhetspresset som ligger på unge jenter i dag. De trenger ikke den type markedsføring. Den siste store debatten har vært intimkirurgi. Det er negativt for likestillingen i Norge med så stort press på denne typen tjenester.

– Flere klinikker sier de ikke var klar over at de brøt loven med slik reklame. Hva tenker du om det?

– Da må vi sette noen eksempler, så tror jeg miljøet kommer til å finne ut av det. Man gir sjelden bøter til steder som ikke overholder røykeloven, men man må ha mulighet til å gjøre det for at loven skal overholdes.

- _**LES OGSÅ:

LES MER:

Andrea (21) har fikset på utseendet sitt: – Idealet mitt var jo Barbie

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap). Foto: Frank Mersland

– Kan ikke ha et system hvor man ikke overholder viktige regler

I forkant av statssekretærens svar, stilte stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), seg kritisk til Legemiddelverket sin håndtering av saken, og krevde i likhet med Skei Grande svar av Bent Høie. KRSby videreformidlet hennes spørsmål til Helse- og sosialdepartementet.

– Jeg synes dette høres ille ut. Her må vi få en klargjøring av hvordan legemiddelverket skal følge opp saken. Med det forventer jeg at helseministeren tar grep, kontakter Legemiddelverket, og sørger for at den ulovlige annonseringen tar slutt. Vi kan ikke ha et system hvor man ikke overholder viktige regler, sa hun.

Henriksen ønsket å spørre Bent Høie om han er tilfreds med måten saken blir håndhevet på, med artikkelen i KRSby som eksempel.

– Helseministeren må forklare hvorfor dette ikke blir fulgt opp bedre, og begrunne hva som kan være årsaken til at dette ikke skjer. Sanksjonsmulighetene er ikke gode nok, og helseministeren bør se på det.

– Hos klinikkene ligger det ansvar

Arbeiderparti-representanten fortalte videre at hun ser på brudd på lover og forskrifter om legemiddelreklame som en alvorlig sak.

– Det er klart det er nivåforskjeller av hvor store konsekvenser brudd på regelverket får for mennesker, men jeg mener at så lenge det er forbud mot å reklamere for legemidler på denne måten, så skal det overholdes.

Noen av klinikkene hevder å være uvitende om regelverket, men her vil ikke Henriksen alene legge ansvaret på Legemiddelverket.

– Hos klinikkene ligger det ansvar og forventninger om at de setter seg inn i gjeldende regelverk. Likevel må også staten tydelig informere om at det faktisk påhviler reseptkrav for den type reklame, avsluttet hun.

Publisert:

Oppdatert:

 1. Botox
 2. Legemiddelverket

Klinikker reklamerer ulovlig for botox i Stavanger

Ifølge Statens legemiddelverk bryter klinikkene loven ved å markedsføre via både Facebook og egne nettsider.

Publisert:

 • Marit Sofie Strand/Byas.no, Lena Rustan Fidjestad/KRSBY, Katrine Leira/TRD.by, Inga Skogvold Rygg/TRD.by

Relaterte artikler

 1. AKTUELT
  Flere klinikker i Kristiansand reklamerer ulovlig for Botox
  3 ÅR SIDEN
 2. AKTUELT
  – Klinikker som reklamerer for Botox ser jeg ikke på som seriøse
  3 ÅR SIDEN
 3. AKTUELT
  Dette mener Sørlandets influensere om reklamering for kosmetiske inngrep
  2 ÅR SIDEN
 4. AKTUELT
  Snart kan du se filmen om Stavanger-jenta Cechelle (28)
  3 ÅR SIDEN
 5. AKTUELT
  «Brukthandleren»: – Vi kjøper ikke truser her i butikken
  3 ÅR SIDEN
 6. AKTUELT
  – Dersom det er graffiti med kjønnsorganer og annet graps, da kjører vi rett ut
  3 ÅR SIDEN