Nå skal det bli vanskeligere å gå fra C til stryk

Studenter som klager på eksamenskarakteren og går ned to eller flere karakterer, skal få en ny vurdering.

Oppdatert:
Klager du på eksamenskarakteren din og går opp eller ned to karakterer eller mer, skal besvarelsen din vurderes på nytt. – Det er ganske urimelig at sensorene vurderer en eksamensbesvarelse så forskjellig, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Se for deg at du er misfornøyd med C-en du fikk på eksamen.

Du hadde lest mye og lenge. Du krysset fingrene for en A, men hadde vært tilfreds med en B.

Du klager og kjenner på følelsen at du ikke har noe å frykte, men så faller klagesensuren.

Du får F og stryker. Denne sensuren er endelig og du kan ikke klage. Derfor må du ta eksamenen på nytt.

– Heldigvis skjer det ikke så ofte, men det skjer av og til. Dette handler om rettssikkerheten til studentene, så dette må vi gjøre noe med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Byas.

Følg Byas.no på Facebook!

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Store avvik

Studenter som klager på eksamenskarakteren og opplever et karakteravvik på to eller flere karakterer, skal nå få en ny vurdering. Dette gjelder også studenter som går opp to eller flere karakterer.

Det nye lovforslaget ble behandlet i Stortinget torsdag ettermiddag.

Tall som Byas har fått fra Universitetet i Stavanger, viser at det mellom 2013 og 2017 var 5851 studenter som klaget på eksamenskarakteren sin. 417 av disse gikk opp eller ned to karakterer eller mer (se tabell).

12 av disse studentene har gått ned så mye som tre karakterer etter en klage.

Noen få har også klatret på karakterstigen. De siste fem årene har 9 studenter gått opp så mye som fire karakterer etter at eksamenskarakteren ble klaget inn.

– Når vi opplever så store avvik, er vi nødt til å se på besvarelsen på nytt. Det er ganske urimelig at sensorene vurderer en eksamensbesvarelse så forskjellig, sier Nybø.

(Endring av karakterer ved Universitetet i Stavanger etter klage i perioden 2013 - 2017:)

Endring20132014201520162017Total
Opp 4131139
Opp 3511821137
Opp 24668575546272
Opp 12142532451962481156
Uendret6447298297318653798
Ned 1779795101101471
Ned 2132618182196
Ned 33412212

– En styrke

– Dette stiller vi oss bak, sier prorektor ved UiS, Dag Husebø.

Han har selv vært klagesensor flere ganger, og kjenner til utfordringen det er å sette en ny og endelig karakter.

– Du vet ikke hvorfor besvarelsen er klaget inn, du vet ikke hvilke vurderinger den andre sensoren gjorde og hva den forrige karakteren var. Det at studenten har klaget, betyr ikke nødvendigvis at besvarelsen er svak. Derfor tror vi det er en styrke at studentene vil få en tredje vurdering, sier han.

Et annet tiltak for å begrense karakteravvikene, er at institusjonene nå må utarbeide en skriftlig sensorveiledning til alle eksamener. Dette skal gjøre det vanskeligere for sensorene som retter besvarelsene å vurdere oppgavene helt forskjellig.

I den nye lovteksten står det også at det er opp til institusjonene, altså universitetene og høyskolene, å gi studentene en ny vurdering. Hvordan en slik vurdering kommer til å bli gjort, kan ikke Husebø svare på ennå.

Prorektor ved Universitetet i Stavanger, Dag Husebø, mener den nye loven vil komme studentene til gode.

Fornøyde studentorganisasjoner

Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) og Norsk Studentorganisasjon mener tiltaket til regjeringen er bra.

– Men vi er ikke fornøyd med at det er opp til institusjonene selv å gjøre en ny vurdering, sier StOr-leder Sara Sunniva Jalali, som mener at dette bør være en nasjonal oppgave.

Siden det er opp til universitetene selv å bestemme hvordan man skal fastsette en endelig eksamenskarakter, kan praksisen for hvordan dette gjøres skille seg fra universitet til universitet.

– Den tredje sensuren bør være til for å ta en vurdering av det sensorene har kommet fram til tidligere, for å finne den mest riktige karakteren, sier nestleder i NSO, Anne Helene Bakke.

Kunnskapsdepartementet skriver at når karakteravviket er registrert og sensuren skal opp til vurdering for tredje gang, skal det ikke gjøres ved blindsensur. All dokumentasjon vil være tilgjengelig og departementet anbefaler sensorene å møtes for å diskutere hvorfor de har vurdert eksamensbesvarelsen så forskjellig.

– Kan være kritisk

Forsinka sensurer har vært en verkebyll ved UiS. Siden 2013, med unntak av semestrene i 2016, har én av fem sensurer ikke blitt gitt til studentene i tide.

At universitetene nå må bruke enda mer av faglærers tid på sensurering, er også en utfordring, forteller prorektor Husebø.

– Vi risikerer å få flere tilfeller av klager hvor vi må vurdere karakterene for tredje gang. Disse besvarelsene kan også komme fra andre deler av landet, sier han og fortsetter:

– Det kan være kritisk, og handler om hvordan vi prioriterer undervisningsressursene våre.

Statsråden mener at universitetene i landet er rustet til å sensurere noen eksamensbesvarelser opp mot tre ganger.

– Det vil ikke være snakk om veldig mange tilfeller. Nå som vi også får obligatoriske sensorveiledninger for hver eksamen, må vi kunne forvente at universitetene kan håndtere de tilfellene som dukker opp, sier Nybø.

De nye punktene i loven vil tre i kraft innen studiestart til høsten. Da vil det også være mulig for studenter som har levert gruppeeksamen å klage individuelt.

MER FRA BYAS:

LES MER:

15-timers kurs hjelper studenter seks år senere

LES MER:

Eksamen betyr lange dager, mye lesing, og vasking

LES MER:

Dette skjer dersom du blir tatt for juks på eksamen

LES MER:

Rådene til deg som skal studere i utlandet: – Drit i nordmenn

Publisert:
Oppdatert:

Studenter kan få styrket rett til å klage på eksamenskarakteren

Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter, skal få ny vurdering, foreslår regjeringen.

Publisert: