Gjør østre bydel Stavanger til Norges mest attraktive by?

Én av tre finalister som kan få prisen Attraktiv by.

Tre byer kan vinne prisen som blir delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i juni: Stavanger, Trondheim og Lillestrøm.

Vinneren får ikke bare heder og ære, men 250.000 kroner, plakett og diplom.

Juryen mener Stavanger Øst peker seg ut på en positiv måte med en helhetlig tankegang og ikke minst bærekraftig byplanlegging.

Totalt 346 nominasjoner er kommet inn i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by 2015.

**LES OGSÅ:

LES MER:

Derfor startet de byttebua på Storhaug

"Område med bymessige kvaliteter"

Juryen skriver følgende om Stavanger Øst:

"En bydel ved havnefronten i Stavanger som er utviklet gjennom en bærekraftig tilnærming til økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Gjennom tidlig etablering av byfunksjoner, transformasjon av eldre industribygg og aktivering av brakke tomtearealer, har nybygging kunnet akkompagnere eksisterende bystruktur."

"Dette har skapt et tett område med bymessige kvaliteter. Samarbeid mellom kulturaktører, næringsliv og det offentlige har bidratt til å utvikle en bydel med gode offentlige rom, interessant ny arkitektur, lokale tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv."

**LES OGSÅ:

LES MER:

- På en lørdag går det fort 2000 naanbrød

Gode forbilder

\- Juryen mener disse tre byene på ulike måter fremstår som gode forbilder. Vi gleder oss til å besøke disse tre byene i mai, før vi kårer hvem som blir Norges mest attraktive by i juni, sier juryleder Erling Dokk Holm i en pressemelding.

I år er første gangen prisen blir delt ut, i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det blir lagt særlig vekt på bærekraftig by- og stedsutvikling og gode transportløsninger.

I tillegg bør arealdisponeringen gi en nærhet til sentrumsfunksjoner, jobb og bolig, og offentlige rom være attraktive for ulike brukergrupper.

**LES OGSÅ:

LES MER:

Disse kommer til What's Brewing

Publisert:

Slik skal Stavanger Øst få Norges beste by-pris

Tar juryen med på en rundtur til det beste østre bydel har å by på.