Jeg sitter på bussen og har billett i appen. Mobilen går tom for batteri. Så kommer kontrolløren. Hva skjer da?

Dette får du gebyr for og dette kan du klage på.

Oppdatert:
  • Andreas Askildsen
Husk å ha nok strøm på mobilen slik at du kan vise fram billetten!

— Forklaringene på at kundene ikke har gyldig billett varierer, men det dreier seg om at fra at de har tatt med seg feil kort til at de ikke har nok strøm på mobilen. Vi opplever at de fleste kundene som mottar gebyr forstår situasjonen og betaler gebyret, sier Elisabeth Tostensen i kommunikasjonsavdelingen til Kolumbus.

Følg Byas.no på Facebook!

Når får du gebyr om bord på bussen, hva kan du klage på?

Vi har tatt utgangspunkt i en rekke konkrete situasjoner og latt Tostensen svare:

Tom for batteri på mobilen

Jeg sitter på bussen, har billett eller periodekort på mobilappen min. Og mobilen går tom for batteri. Så kommer kontrolløren. Hva skjer da?

KOLUMBUS: Det er kundens ansvar å ha gyldig billett på hele reisen og kunne vise denne fram ved kontroll. Har du ikke batteri på telefonen, har du dermed heller ikke en gyldig billett som du kan vise til kontrolløren. I denne situasjonen vil du derfor få gebyr.

I den nye billettappen er det ikke lenger nødvendig å bruke mobildata for å vise fram billetten.

Glemt mobilen hjemme

Jeg har periodekort på mobilen, men har glemt mobilen hjemme.

KOLUMBUS: Når du har kjøpt billett i mobil-appen, reiser du uten billett hvis du ikke har med deg mobilen. Du vil derfor få gebyr.

Elisabeth Tostensen i kommunikasjonsavdelingen til Kolumbus, guider oss gjennom hva som er greit og ikke når det kommer til billett-utfordringer på bussen.

Glemt Kolumbus-kortet hjemme

Jeg har gyldig periodebillett, med navnet mitt på – altså personlig Kolumbus-kort, men har glemt periodekortet hjemme. Og kontrolløren kommer. Kan jeg ettersende dokumentasjon på at jeg har kortet?

LES OGSÅ:

KOLUMBUS: Nei, du må kunne vise billett når kontrolløren kommer. Du kan ikke vise fram gyldig billett etter en kontroll, for nå som de fleste av billettene våre er upersonlige, kan andre ha brukt billetten din på det tidspunktet du ble kontrollert.

Billettypene Hjemjobbhjem, periodebillett og kombibilletten er personlige, og kan ikke deles med andre.

Har billett, men finner den ikke

Jeg har kjøpt billett på automaten, men finner ikke igjen billetten. Når jeg kommer hjem (etter å ha fått bot), finner jeg igjen billetten i en av lommene jeg glemte å lete i. Kan jeg ettersende billetten?

KOLUMBUS: Nei, du vil få gebyr. Billetten må være med under hele reisen slik at du kan vise den fram ved kontroll.

Lånt kort

Jeg har lånt Kolumbus-kortet av kompisen min Leif, hans navn står bak på kortet. Jeg heter Anne. Er det lov?

KOLUMBUS: Ja, dette er lov. Kolumbus-billettene er nå upersonlige, og man kan låne bort og dele på billetter selv om det står navn på kortet. Det du derimot må være obs på, er at du må tilfredsstille kravene til rabatt hvis du låner en rabattert billett av noen andre, for eksempel må du være student for å låne en billett med studentrabatt, eller barn for å låne en barnebillett.

LES OGSÅ:

Glemt studentbevis

Jeg har kjøpt studentbillett, men har glemt studentbeviset mitt hjemme. Og får bot. Kan jeg ettersende studentbeviset mitt?

KOLUMBUS: Nei, det er ditt eget ansvar å ha med deg både gyldig billett og dokumentasjon på at du har rett til rabatt.

Det beste er selvsagt om du har billetten eller busskortet med deg. Men kan du egentlig låne kortet til en venn? Og hva skjer dersom du ikke finner billetten under en kontroll?

Kjøper billett for sent

Jeg har glemt å kjøpe billett, men kommer på det når jeg ser kontrolløren. Da kjøper jeg billett på mobilappen.

KOLUMBUS: Mobilbilletten skal være kjøpt før du går om bord. Som alle andre billetter skal mobilbilletten være kjøpt før om bord-stigning. I den nye billettappen vil det telles ned to minutter fra du kjøper billetten til den blir gyldig. I løpet av disse to minuttene er det lov å gå om bord, men det skal bli lettere for kontrolløren å se om billetten er kjøpt idet passasjeren ser kontrolløren.

Feil på billettautomat

Jeg fikk ikke kjøpt billett på billettautomaten fordi den ikke virket.

KOLUMBUS: For å kunne reise med buss må du ha gyldig billett. Dersom du betaler om bord-tillegg fordi billettautomaten ikke virket, kan du få dette tilbakebetalt ved å henvende deg skriftlig til Kolumbus i ettertid. Hvis det er vår feil at du ikke har kunnet skaffe en gyldig billett på grunn av tekniske problemer med mobil-appen, vil du slippe gebyr.

Reiser du kollektivt i Bergen også fra tid til annen? På bt.no kan du se hva Skyss svarer om flere av de samme situasjonene.

Publisert:
Oppdatert:

Disse Kolumbus-kundene får nå Kystbussen for en hundrelapp

Har du 30- eller 365-dagersbillett? Da kan du fra mandag reise til Haugesund for en hundrings.

Publisert: