Ingen øremerkede midler til gratis bind og tamponger: – Litt skuffende

Ungdommens fylkesråd foreslo å bruke 700.000 kroner på gratis bind og tamponger på videregående skoler i Rogaland. Det mener politikerne blir for dyrt.

Oppdatert:
Det blir ingen øremerkede penger til gratis bind og tamponger på videregående med det første.

Byas/Aftenbladet har tidligere skrevet om forslaget om at bind og tamponger blir gratis for elever på videregående. Dette er allerede innført på offentlige skoler i land som Skottland, New Zealand og Kenya.

Ingen øremerkede midler

Fylkesrådmannen i Rogaland foreslo å bruke 700.000 kroner på et prøveprosjekt med gratis menstruasjonsprodukter i 2022 og 2023. Flertallspartiene i fylket sier nei til dette, og har istedenfor lagt inn følgende merknad i sitt alternative forslag til budsjett:

«Alle de videregående skolene blir bedt om å tilgjengeliggjøre sanitetsprodukter på skolene slik at alle elever som trenger det kan få dette utdelt ved behov. Det skal være et lavterskeltilbud som blir dekket innenfor skolene sine økonomiske rammer.»

Elevene på videregående skal altså ha tilgang til produkter som bind og tamponger mens de er på skolen, men det er skolene selv som må sette av penger til det.

Samtidig vil flertallspartiene (Ap, H, Sp, KrF og V) øke de såkalte frie midler de neste årene. Dette er penger som skolene selv velger hvordan de disponerer. Partiene forslår en økning på 4,4 millioner i 2022, 7,5 millioner i 2023–2024 og 10 millioner i 2025.

Daniel Bøhn Rayner, gruppeleder for Rogaland Ap, forventer at skolene følger opp merknaden om at de skal ha bind og tamponger tilgjengelig. Bildet er fra fylkestinget i oktober.

Mer penger til skolene

Gruppeleder for Rogaland Arbeiderparti, Daniel Bøhn Rayner, forklarer hvorfor fylkespolitikerne gikk bort fra forslaget om å sette av egne penger til gratis bind og tamponger:

– Vi må gjøre prioriteringer, og etter vår mening er 700.000 kroner årlig en veldig høy sum. I rådmannens forslag var det lagt opp til en god del infrastruktur, som montering av dispensere. Vi kom fram til at dette vil føre til unødvendig merarbeid og at vi kan dekke behovet på andre måter.

– Hvordan vil det fungere i praksis?

– Skolene skal tilgjengeliggjøre bind og tamponger, for eksempel i resepsjonen eller hos helsesykepleier. Mange skoler løser det på denne måten allerede, og vi har hørt på deres erfaringer, forteller Rayner.

– Nå skal alle elever få et likt tilbud ettersom skolene får en betydelig økning i de frie midlene. Disse skal blant annet dekke utgifter til sanitetsprodukter. Når det plutselig oppstår en situasjon der man trenger bind eller tamponger, skal det være tilgjengelig på skolen. Det er et elementært behov for elever som menstruerer, slår han fast.

Medlem i ungdommens fylkesråd, Maria Førsvoll (18), synes det er litt skuffende at fylkestinget ikke vil øremerke penger til gratis menstruasjonsprodukter på vgs.

– Litt skuffende

Maria Førsvoll (18) er medlem i ungdommens fylkesråd, som først kom med forslaget om å sette av 700.000 kroner. Førsvoll sier til Byas/Aftenbladet at hun synes det er litt skuffende at fylkestinget ikke går for løsningen som ungdommene foreslo.

– Vi ønsket øremerkede midler fordi det sikrer gjennomføringen. Nå blir det mer usikkert hvordan tilbudet blir, og vi risikerer at skolene vil vurdere det ulikt. Vi vil at alle elever i hele Rogaland skal få et like godt tilbud.

Samtidig sier Førsvoll at ungdommens fylkesråd er glad for at det er lagt fram et forslag. Hun er opptatt av at skolene passer på ungdommens medvirkning ved å snakke med elever og elevråd om gode løsninger.

– Det kan fort ende opp med en situasjon der det er bind og tamponger i resepsjonen, og det passer ikke alle. Det er viktig at det ikke bare er de voksne som kommer fram til at «det er dette som passer best».

Førsvoll understreker at bind og tamponger er noe alle jenter trenger, men som kan være lett å glemme å ta med seg.

Det kan være stress for jenter at man ikke alltid vet når man får mensen, og da vil det være en trygghet å vite at man får tak i det på skolen.

Hun har selv opplevd at tilbudet mellom ulike videregående skoler i Stavanger varierer og skulle ønske det ble mer konsekvent.

Vil lære av andre fylker

I nabofylket Vestland har fylkesutvalget gått inn for å bruke én million kroner på gratis bind og tamponger, skriver Bergens Tidende. Mens i Viken har de satt av 200.000 kroner til et prøveprosjekt der bind og tamponger blir gratis på utvalgte skoler, ifølge NRK.

Førsvoll synes det er veldig bra at temaet kommer på agendaen også i andre fylker, slik at man kan lære av hverandre.

– På sikt håper vi at dette er noe alle i Norge får tilbud om, slik at det ikke er forskjell på om du er elev i Rogaland eller i Troms og Finnmark. Hvis ordningen i Viken fungerer bedre, kan vi se til dem og lære, sier hun.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap) sier seg også enig i at man må lære av erfaringene fra andre fylker.

Fylkesordføreren støttet i utgangspunktet forslaget fra ungdommens fylkesråd. Da saken kom opp tidligere i høst sa hun til NRK at sanitærprodukter var like elementært for jenter som dopapir, og at hun forventet at forslaget ville gå gjennom.

– Hvis det fortsatt er flaut å be om et bind eller en tampong i 2021, så har vi noe vi må jobbe med, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).

– Bør ikke være flaut i 2021

– Hva har skjedd i mellomtiden?

– Vi har hatt en diskusjon om hvordan vi skal løse dette og har kommet til enighet om å prøve det på denne måten først. Vi tror ikke det er nødvendig med egne dispensere, og det viktigste er at bind og tamponger er lett tilgjengelig på skolene.

– Er det ikke større sjans for at tilbudet blir praktisert ulikt fra skole til skole når pengene ikke er øremerket?

– Det finnes forskjellige måter å løse dette på, og jeg tror skolene finner gode løsninger. Hvis ikke, må vi følge det opp.

– Kan det bli høyere terskel å be om et bind eller en tampong fra helsesykepleier, enn hvis det lå tilgjengelig på toalettet? Noen vil kanskje synes at det er flaut?

– Hvis det fortsatt er flaut å be om et bind eller en tampong i 2021, så har vi noe vi må jobbe med, mener Chesak.

Fylkesordføreren håper det blir en praksis hvor det er lav terskel for å be om menstruasjonsprodukter når man har behov for det.

Det er ventet at flertallspartienes forslag blir vedtatt på fylkestinget 14.–15. desember.

Les sakene Byas har skrevet om dette temaet tidligere:

LES MER:

Har ennå ikke bestemt seg for om dette skal bli gratis

LES MER:

Bind og tamponger kan bli gratis på videregående skoler

Publisert:
Oppdatert:

Har ennå ikke bestemt seg for om dette skal bli gratis

Fylkesrådmannen mener det er en god idé å gi jenter på videregående skole gratis bind og tamponger. Politikerne vil vente med å avgjøre saken.

Oppdatert: