Amundsen sikrer at russeregel ikke rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt.

Oppdatert:
  • NTB
  • AV: Geir Søndeland
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han ber nå Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører.

– Det innebærer at Festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier Amundsen.

I brevet han nå ber POD trekke tilbake, tolker direktoratet alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører.

I brevet fremgår det nemlig at arrangører av russefestivaler må søke om skjenkebevilling også for parkeringsplasser og overnattingsleirer. Overfor Aftenposten har POD uttalt at forbudet mot å drikke medbrakt alkohol også vil gjelde lignende arrangementer med camping, som musikkfestivaler.

Skapte bekymring

Brevet skapte bekymring på flere hold. Venstre-leder Trine Skei Grande var blant dem som fryktet at krav om skjenkebevilling ville true festivalcampene og i ytterste konsekvens flere av festivalene. I et skriftlig spørsmål i Stortinget ba hun Amundsen om å klargjøre saken.

– Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge? spurte Grande.

Etter at det omtalte brevet fra POD ble sendt i starten av november, har Justisdepartementet og Helse- og sosialdepartementet vært i dialog om tolkningen av alkohollovens bestemmelser.

Lokal vurdering

Amundsen ønsker nå i stedet at vurderingene skal gjøres av lokalt politi.

Justisdepartementet peker overfor POD på flere forhold som lokale politimyndigheter bes vurdere når beslutninger om skjenking skal tas:

  • Et festivalområde kan bestå av områder med og uten skjenkebevilling.
  • Campingvogn, bobil og telt vil ofte være å anse som privat sfære og dermed ikke omfattet av alkoholloven.
  • Det å kreve skjenkebevilling for hele festivalområder er mer inngripende enn for eksempel å kreve vakthold på området som ikke har skjenkebevilling.

– Det er viktig at de forebyggende tiltak som anses nødvendig gjøres lokalt. Og vilkår som eventuelt bør fastsettes overfor arrangørene, må vurderes i det enkelte tilfelle, sier Amundsen.

– Jubler

Stortingsrepresentant Atle Simonsen (Frp) jubler på vegne av russetreffet i Kongeparken – ett av mange arrangement som ville blitt rammet av innstrammingene.

– Kongeparken har vist at de klarer å håndtere sikkerheten på en skikkelig bra måte. I tillegg slipper andre festivaler, der camping har vært en del av kulturen og opplevelsen, å bli revet ned, sier Simonsen.

– Jeg synes dette er en veldig fornuftig beslutning. Man må være opptatt av realiteter og konsekvenser i stedet for å innføre et rigid regelverk, sier han.

– Et forbud mot medbrakt drikke kunne ha medført at folk prøvde å smugle inn sprit på området i stedet for øl.

Publisert:
Oppdatert:

– Russen kommer til å drikke mer, sterkere, og ting vil raskere komme ut av kontroll

Russen får ikke ta med seg alkohol inn på russearrangement neste år. Det kan føre til mer kaos, tror russepresidenter.

Publisert: