Må søke seg inn på master med karakterer fra videregående: – Helt meningsløst

UiS får ikke lov til å tilby master i rettsvitenskap fordi andre universiteter har førsterett. Uheldig og meningsløst, mener professor. Nå jobber et studentlag for å få masterutdanningen til universitetet.

Oppdatert:
Lise D. Fyllingen vil innføre mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg går nå mitt siste år på bachelor, dette betyr at hvis jeg skal studere videre og prøve meg på en master, er jeg nødt til å søke meg over til Bergen. Der må vi søke på nytt opptak, sier leder for Arbeiderpartiets studentlag i Stavanger, Lise D. Fyllingen.

Per i dag er det kun tilbud om en bachelorutdanning i rettsvitenskap ved universitetet på Ullandhaug. Dette er ikke nok for studentene hvis de har planer om å bli jurister.

Følg Byas.no på Facebook!

Andre har førsterett

En forskrift gjør det derimot umulig for UiS å opprette mastergraden.

Ifølge forskriften er det Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø som har monopol (førsterett) på å tilby mastergrad i rettsvitenskap.

Studentene som går bachelor i rettsvitenskap må i utgangspunktet søke seg inn gjennom Samordna opptak med videregående karakterer for å komme inn på masterstudiet ved andre universiteter, dersom de ønsker å fortsette på en master.

Det er veldig uheldig, fordi at man opplever at en del studenter som er kjempeflinke på bacheloren, risikerer å ikke komme videre.

– Det at forskriften gir monopol til visse institusjoner er helt spesielt for rettsvitenskap, man har nesten ikke noen form for konkurranse eller form for frihet. Det gjør at våre studenter må søke seg videre til UiB med karakterene i fra videregående skole. Så får de fritak på de tre årene de har studert her på UiS, sier Professor Benn Folkvord ved UIS.

Han mener dette er svært uheldig for studentene

– Det er veldig uheldig, fordi at man opplever at en del studenter som er kjempeflinke på bacheloren, risikerer å ikke komme videre. I tillegg er de flere studenter som bruker mye av tiden sin på å ta opp fag fra videregående istedenfor å konsentrere seg om juristutdanningen. Det synes jeg er helt meningsløst, sier Folkvord.

Lise har store ambisjoner om å få jusstudiet flyttet ned til Stavanger tinghus, når tinghuset flytter til det nye bygget som er under arbeid.

Populært studium

UiS har hatt bachelorgrad i rettsvitenskap siden 2011 og det er et populært studium.

Ved opptaket i fjor hadde bachelorutdanningen hele 1668 søkere til 58 planlagte studieplasser. 216 av søkerne hadde studiet som førstevalg.

Mastergrad i rettsvitenskap er veldig ønskelig for UiS som, ifølge Folkvord, både har både ressurser og midler til å opprette mastergraden.

– Vi er et av landets fremste miljø på skatterett, vi satser på fag som er praktisk viktige. Behovet for folk som kan disse praktiske områdene er stort, sier han.

Han mener at hvis forskriften blir endret kan universitetet allerede tilby mastergradsstudiet med en gang.

– Det er Kunnskapsdepartementet som kan endre forskriften. Hadde den forskriften blitt endret, så kunne vi ha startet mastergradsstudiet i morgen.

Nytt bygg?

I tillegg til å ville endre forskriften, har Lise D. Fylling store ambisjoner om å få jusstudiet ned til Stavanger tinghus, når tinghuset flytter til det nye bygget som er under arbeid.

– Tinghuset skal flyttes til en annen plass, da vil det nåværende bygget stå tomt. Det hadde vært veldig kjekt å få alle studentene som studerer rettsvitenskap ned i sentrum, slik at vi blir mer synlige i byen, sier hun.

Publisert:
Oppdatert:

Det blir ikke mastergrad i rettvitenskap ved UiS

UiS har tidligere fått avslag på søknaden om å etablere en master i rettsvitenskap. Forskriften kommer ikke til å bli endret, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Oppdatert: