UiS med nysatsing: Starter tre nye masterprogram til høsten

Nå satses det på IKT-fag ved UiS.

Publisert:
Masterstudentene i IKT Mari Håland (23) og Daniel Baranti (22) viser frem noe av datautstyret de bruker i studiehverdagen ved UiS.

– Vi ser at det er et bredt spekter av firmaer som rekrutterer fra IKT-studiet, det er mange som trenger digital kompetanse, sier Tom Ryen, leder ved Institutt for data- og elektroteknologi.

Dette er noe av årsaken til at man ved UiS nå gjør endringer ved IKT-studiet.

– Det eksisterende masterprogrammet innen IKT deles opp i tre, slik at man kan spesialisere seg. Dette synliggjør også for søkerne hva man kan spesialisere seg i, sier Ryen.

I tillegg til at IKT-faget legges om, øker man antall studieplasser som følge av at man forventer at flere studenter skal velge IKT-faget.

Følg Byas.no på Facebook!

Instituttleder ved UiS Tom Ryen viser frem noen robotarmer studentene bruker i undervisningen. Disse er produsert på Bryne.

Digital studiehverdag

Mari Håland (23) og Daniel Baranti (22) er masterstudenter ved IKT-studiet idag.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til når jeg begynte på IKT-studiet her ved UiS, men fant fort ut at jeg hadde havnet på riktig hylle, sier masterstudent Daniel Barati.

Store deler av studiehverdagen til Mari og Daniel foregår på PCen.

– I starten er studiet preget av realfag, som matematikk, fysikk, kjemi og statistikk. Det kan fort bli mye teori, men fagene blir svært nyttige verktøy senere i studiet. De mer spesialiserte IT-fagene kommer lenger ut i studiet, sier Barati.

Oppgavene som venter der ute er mange og spennende.

– Det er mye forskjellig man kan jobbe med etter endt utdannelse. Jeg har jobbet litt på et operasjonssenter som overvåker systemer i Nordsjøen. Flere firmaer trenger konsulenter innenfor informasjonsteknologi. Det er og et stort behov for å systematisere informasjon, sier Håland.

En rekke eldre PCer blir en sjarmerende kontrast til dagens robotteknologi.

En fremtidsnæring

Men masterstudentene medgir at IKT-studiet er krevende.

– De første IT-fagene kan være litt krevende dersom man ikke har erfaring med IT fra før. Gleden for meg kom lenger ut i studiet når man ser hvordan de ulike fagene henger sammen, sier Barati.

– Studiet er veldig interessant. Vi får ofte besøk fra bedrifter som presenterer seg for oss studentene, og ønsker å rekruttere, sier Baranti.

Instituttlederen deler oppfatningen om at studentene er ettertraktet på jobbmarkedet.

– Petroliumsbransjen har tradisjonelt vært en stor teknologibransje, men vi ser at andre næringer nå benytter seg av digitale løsninger, som helsesektoren, energi, industri og finans, forteller Ryen.

Blant annet har NRK nylig skrevet om hvordan oljeteknologi kan hjelpe hjertepasienter.

En annen ting instituttlederen mener er i ferd med å bli stort, er såkalte dataparker med stor prosessorkraft og lagringskapasitet.

Ifølge Ryen er dette et område Norge stiller sterkt, fordi vi har et stabilt styresett og god tilgang på strøm, noe slike anlegg krever mye av.

– Også er det stort sett kaldt i Norge, noe som er gunstig fordi store dataanlegg krever mye kjøling, sier Ryen.

På Rennesøy ligger det allerede et datasenter, Green mountain data centre, i en gammel fjellhall som sto igjen etter NATO.

– Det var utrolig spesielt å få omvisning der. Man blir kjørt inn i en stor fjellhall. I noen av rommene har man redusert oksygennivået i luften, noe som gjør at brannfaren blir redusert, sier Håland.

– I dagens samfunn har vi tilgang til så mange og store datamengder. Disse krever lagringsplass og folk som kan utvikle algoritmer for å håndtere dem, sier Ryen.

Publisert:

Økning i kveldsundervisning på UiS: – Forstår ikke hvordan studiehverdagen skal gå opp

Studenter ved UiS sier de må si opp deltidsjobber og omorganisere privatlivet etter at universitetet la større deler av studiet til kveldstid.

Oppdatert: