«Fellesverket» åpner i Kirkegata

Nylig skrev Stavanger Røde Kors en femårig kontrakt om leie i Kirkegata 39. Fellesverket skal flytte inn i HiFi klubben sine lokaler, og skal stå klar i januar 2022.

Publisert:
HiFi klubben skal ut, og Fellesverket skal inn. Høsten skal brukes på å tilpasse lokalene.

– Jeg tror det er et stort behov for Fellesverket i Stavanger, og jeg tenker vi er et godt supplerende tilbud for ungdom i forhold til det som kommunen og andre aktører og organisasjoner tilbyr, sier Synnøve Skjeldal, som er nyansatt daglig leder.

Fellesverket er et gratistilbud for ungdom mellom 13 og 25 år. Her skal være en sosial arena med trygge voksne, der ungdom kan møtes for å ha det hyggelig sammen med andre. I tillegg tilbyr de blant annet leksehjelp, arbeidstrening og gatemegling.

Konseptet finnes allerede i 14 andre steder i landet, og er under etablering ytterligere tre steder.

LES MER:

«Fellesverket» kommer til Stavanger

På Fellesverket kan man få leksehjelp, og man kan få låne PC. Dette bildet er fra Fellesverket i Sandvika.

Økende behov

– Både før, og nå under koronapandemien, ser vi i Røde Kors at forskjellene blir større, sier Skjeldal

Undersøkelser viser at det er flere barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Under korona har forskjellene også økt mer for de mest sårbare.

Skjeldal opplever at det er et økende behov etter et trygt værested for unge, spesielt nå under koronapandemien.

– Korona har påvirket i stor grad det sosiale livet til ungdommen, og det påvirker den psykiske helsen deres. Vi ser også at korona har gitt store utfordringer til mange ungdommer, når det gjelder det å ha gode og sosiale møteplasser, og trygge voksne.

Bildet er fra Fellesverket i Porsgrunn.

Savner tilbud

Skjeldal presiserer at det finnes mange eksisterende tilbud i Stavanger kommune, spesielt for de som er mellom 13 og 15 år. Hun savner derimot tilbud for ungdom som over 15 år.

– I den aldersgruppen ser vi at ungdommen begynner å trekke seg fra idretten eller fra andre arenaer som har vært viktige for det sosiale felleskapet. Ungdommer i denne alderen utfordrer også i større grad, de skal finne seg selv og finne ut hvem de vil være. I tillegg er de også veldig sårbare. Derfor tror vi at Fellesverket vil være viktig i forhold til det å fange opp de ungdommene, og gi de en trygg plass å kunne være.

Nå gleder den ferske daglige lederen seg til nyåret 2022:

– Jeg ser frem til vi kan åpne dørene og ta imot ungdom. Jeg tror det blir veldig spennende, og så tror jeg det også vil bli litt utfordrende.

Publisert:

– Det stilles ingen krav her, utenom alder og at du er hyggelig

Fellesverket er et tilbud for de som har vokst ut av ungdomsskolens ungdomsklubber, men fremdeles vil møtes på en rusfri arena.

Oppdatert: